Borgarting Lagmannsrett sier frivillig kurs ikke er arbeid

En dom fra Helgeland Tingrett skapte oppmerksomhet forrige uke. To ansatte ved Østbø avdeling Mo i Rana vant frem i en sak som omhandlet krav om etterbetaling av overtidslønn og feriepenger. Nå viser en dom fra Borgarting Lagmannsrett i 2019 det motsatte.