Ansatte

Torbjørn Leidal

Daglig leder
torbjorn.leidal@smallstep.no
+47 920 64011

Jens Heftøy

Jens Heftøy

Ansvarlig redaktør
jens@avfallsbransjen.no
+47 930 93 941

Ole Peder Giæver

Redaksjonssjef Biogassbransjen.no
olep@biogassbransjen.no
+47  957 43 142

Øyvind Paulsen

Redaktør Hydrogen24.no
oyvind@hydrogen24.no
+47  958 22 059

Emil Holst

Administrasjonssjef
emil.holst@smallstep.no
+47 940 16 064

Laila Katnosa

Salgssjef Hydrogen24.no & Cnytt.no
laila@smallstep.no
 +47 413 89 770

Malin Martinsen

Salgssjef Avfallsbransjen.no & Biogassbransjen.no
malin@smallstep.no
+47 477 12 424