Nyrestein i biogassanleggene

Avhengig av hvem du snakker med er struvitt enten et brysomt og kostbart driftsproblem eller en unik mulighet for å gjenvinne fosfor og nitrogen i kjemisk form. Kronikk, åpen artikkel.

Økt interesse for biogass på gård

Økte energipriser har økt interessen for biogass. Inntil nylig krevde anlegg for produksjon av biogass store volum av husdyrmøkk eller annet avfall. Nå kommer det mindre, rimeligere gårdsanlegg som kan gjøre biogassanlegg aktuelt for flere. Kronikk, åpen artikkel.