Tjenestevilkår

Tjenestevilkår for AB+

Avfall+ er en digital abonnementstjeneste levert av Small step media AS («Small step media»), Akersgata 7, 0158 OSLO, organisasjonsnummer 923 076 085.

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av AB+ (“Vilkårene”). Ved å registrere deg for tjenesten samtykker du i at du inngår en juridisk bindende kontrakt med Small step media på vegne av bedriften du representerer.

Hvis du ikke samtykker i denne avtalen må du ikke registrere bruker på AB+ eller på annet vis bruke tjenesten.

Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye før du tar tjenesten i bruk.

Abonnementet

Abonnementet løper ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk (da for en periode på 12 måneder), med mindre du/dere sier opp abonnementet senest 1 måned før avtaleperioden utløper. Du kan si opp ditt abonnement ved å henvende deg til kundeservice@smallstep.no.

Manglende betaling anses ikke som gyldig oppsigelse.

Alle priser er oppgitt i norske kroner, og de til enhver tid gjeldende priser ligger tilgjengelig på Small step medias fagnettsteder. Med mindre noe annet er spesifikt oppgitt er prisene eks mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Small step media forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement når som helst med 1 måneds varsel. De nye prisene kunngjøres på våre nettsider og vil bli meddelt per e-post på e-postadressen du har oppgitt ved registrering

Tjenesten

For å få tilgang til AB+ må du opprette bruker for innlogging. Ved tegning av bedriftsabonnement er det den som registrerer abonnementet som er ansvarlig for å tildele brukerkonti til ansatte i sin bedrift innenfor de rammer abonnementet setter.

Brukerkonti er personlige, og kan ikke deles mellom ansatte. For å forebygge og avdekke misbruk lagrer vi informasjon om hvor mange enheter din brukerprofil er pålogget.

Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Small step media (kundeservice@smallstep.no).

Som abonnent kan du til enhver tid være innlogget på AB+ på de enhetene du bruker. Hva du har tilgang til av Small step medias innhold avhenger av hvilken type abonnement du har.

Small step media forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil i så fall gi deg informasjon på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av abonnementet.

Ansvar for konsekvenser av innhold

Small step media tilstreber at all informasjon vi skal publisere er korrekt. Feil kan likevel forekomme i enkelte tilfeller. Small step media fraskriver seg ethvert ansvar for forretningsmessige konsekvenser som følge av bruk av informasjon, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre tjenester.

Kunden kan dermed ikke holde Small step media, våre ansatte, informasjonsleverandører eller andre kilder, ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler ved eller for bruk av informasjonen på de digitale tjenestene.

Opphavsrett

Deler av innholdet på AB+ er eiet av tredjeparts informasjonsleverandører, da innehar disse de immaterielle rettighetene til informasjonen. På øvrig innhold er det Small step media som innehar de immaterielle rettighetene. Det er ikke tillatt å videreformidle eller selge bearbeidet eller ikke-bearbeidet informasjon til andre uten gyldig skriftlig avtale med Small step media som eksplisitt angir slike rettigheter.

Markedsføring og kommunikasjon

Når du abonnerer på AB+, vil du av og til motta informasjon via e-post, SMS, telefon eller brev med informasjon vedrørende ditt abonnement, som for eksempel betaling, endringer, tekniske problemer m.m. Denne type informasjon sender vi deg i kraft av avtaleforholdet, og du vil ikke kunne melde deg av slik kommunikasjon.

Som medlem mottar du og de brukere som er registrert på ditt selskap vårt ukentlige nyhetsbrev. Alle brukere kan melde seg av nyhetsbrevet ved å følge avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet.

Vi ønsker også å sende deg nyttig informasjon om nye tjenester, tips om å få mer ut av bruken av ditt abonnement og lignende. Denne informasjonen kan hver enkelt bruker velge å ikke motta gjennom å reservere seg på Min Side.

Brukeren er selv ansvarlig for å til enhver tid sikre at informasjonen som fremgår på brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte sin kontoinformasjon.

Endring av vilkårene

Small step media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Vikårene. Vesentlige endringer i Vilkårene vil bli formidlet per epost.

Small step media forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene annonseres i Small step medias nettsteder og meddeles kunden per epost.

Personvern

Gjennom å registrere deg på AB+ registrerer du samtidig personopplysninger. Gjennom brukerregistreringen samtykker du samtidig i vår Personvernerklæring.

Nedetid

Small step media tilstreber å til enhver tid levere AB+ på en profesjonell måte. Like fullt må vi av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker fra tid til annen gjennomføre oppdatering og vedlikehold av tjenesten. I disse periodene vil hele eller deler av tjenesten kunne være utilgjengelig.

Small step media forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten og har ikke ansvar for eventuelt tap som skulle oppstå som følge av dette. Ved langvarig utilgjengelighet kan du kreve forholdsmessig refusjon av betalingen.

Brudd på vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Small step media seg retten til å terminere ditt abonnement med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Small step media sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av abonnementet.