– Forventet en mer offensiv tilnærming fra SV

Forlag om å fjerne momsen for reparasjon av varer har fått en lunken mottakelse fra myndighetene. Likevel har Forbrukerrådet et stort håp om at det vil skje: – Momsfritak for reparasjoner på en rekke produkter nå kommer stadig høyere på dagsorden i flere partier.