Venstre ber om utredning av EU-medlemskap

Selv om stadig flere nordmenn får øynene opp for EU, så mener Venstre at den norske EU-debatten likevel er preget av hovedlinjene fra den norske EU-avstemningen i 1994. De mener det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag.