– Bruken av biologisk nedbrytbar plast bør forbeholdes spesifikke bruksområder